Kjeld

Als ik zeg Goliath Is Kjeld wel verwoord David? Nee dáár heeft Hij nooit van gehoord Huisdichter Cornelis

De ‘Iessel’

Als ik de ‘Iessel’ oversteek Beland ik aan de goeie kant Van de rivier zo bleek Mij uit de trotse woorden Van Han een blonde Hoeker Inwoner van Vorden Omringd door boom en gras Velden lichtjes glooiend Waar koeien met hun trage pas Grazend schaduw vinden De mens en de...

Kloatscheet’n

Witte wieven hangen boven de velden. Het mais is geoogst. Ik knijp lichtjes in de remmen. De bocht door komt over het asfalt een rond ding op me af. In de verte klinken stemmen. Iemand met een stok staat wild te gebaren. Geschrokken schiet ik opzij. Een kogel stuitert...