Als ik zeg Goliath
Is Kjeld wel verwoord
David? Nee dáár heeft
Hij nooit van gehoord

Huisdichter Cornelis