Gedragen door klappende handen
Zijn dreadlocks opgebaard
Tussen dijen van groen gele broeders
Kijkt hij omhoog en hij staart

Naar al die klappende handen
Neer dalend op de brancard en zijn pijn
Op weg ja op weg waar naar toe
Vliegtickets.nl kleurt langs de lijn

Als uit geklapte handen van hen
Die de spring in ‘t veld en zijn dartele dans
Nog gisteren verketterden
Zich vouwen voor een nieuwe kans