Selecteer een pagina

Daar zit je dan met tranen in je ogen
Te kijken naar stamelend geluk
Van een man die na moordende weken
Weet het kan nu niet meer stuk

Huisdichter Cornelis