Daar zit je dan met tranen in je ogen
Te kijken naar stamelend geluk
Van een man die na moordende weken
Weet het kan nu niet meer stuk

Huisdichter Cornelis