Ryan G

Gracieus versnellend keer op keer
Statig nimmer lijkt het lijf gebogen
Het overzicht dat van een veldheer
Scheert hij zonder mededogen

Langs tegensputterend verweer
Spel geschraagd op loopvermogen
Toont hij ons rook kringelt neer
Als hij gehaaid en onbewogen

Doel treft op het veld van eer
Zo jong zo heerlijk ingetogen
Gracieus versnellend keer op keer
Statig nimmer lijkt het lijf gebogen

Huisdichter Cornelis