Schier ondoorgrondelijk
Magisch zijn scharenspel
Deed hij niet mee
Waren zondagen leeg

Zo ook de dag dat de
Ultralinksbenige
Keizer voor altijd
Het aardse ontsteeg

Huisdichter Cornelis