Appie de goochelaar
Dartele slagerszoon
Toen ik zijn papa
Om lamsschouder vroeg

Zei deze glimmend van
Straatvoetbalvadertrots
Dat kleine Abdel
Het Ajax-shirt droeg

Huisdichter Cornelis