Mijn Club Ajax

Ik word blij van wat ik zie
Van alle klauwen in de prooi
Blindelings de combinaties
Ach bij vlagen bloedjemooi

Ik word blij van wat ik zie
Van talenten in vechtjas gekleed
Veel meer dan elf spelers
Tot ‘wie doet me wat’ gesmeed

Ik word blij van wat ik zie
Van ieders vreugde in de jacht
Naar prijzen en na dommigheid
De wonderbare veerkracht

Ik word blij van wat ik zie
In fauteuil append met vrinden
Op tv de stoeltjes waar
We straks elkaar weer vinden

Huisdichter Cornelis