Vijf jaar terug zo ongeveer
Appie Carel Donny Onder-19
Zon schijnt het is prachtig weer
Zij laten mij de toekomst zien

Het ideale middenveld zeg ik
Tegen liefhebbers groot in getal
Van het talent dat ik kijk koffiedik
Gedrieën in ‘t eerste spelen zal

Het blijken echter zoete dromen
Altijd nog is er de wonde
Die tranen stilletjes laat stromen

Voeg hier bij het afgeronde
Vinden van Brits onderkomen
Feiten jawel maar eeuwig zonde

Huisdichter Cornelis