Volle pub
Het regent
Vrouw alleen
Die leest
Mannen
Drinken bier
Ze zijn naar
Arsenal geweest

Schemer
Ogen glanzen
Vochtig
In de lamp
Op hun netvlies
Nog het dansen
Van Dennis
Bergkamp