Als wij het hebben over een kind
Van de club dan denken wij
Aan ‘t jochie dat Arena vindt
De Toekomst achterlatend vrij

En gretig trainend garen spint
Van vedetten prof en blij
Dromen waar alom bemind
Contract en glimlach zij aan zij

Maar zie een ander ventje doet
Met in zijn hoofd hetzelfde doel
Zijn halve jeugd een warming up

Naar net niet wat het wezen moet
Toch hoort ook hij zegt mijn gevoel
Bij de kinderen van de club

Kinderen van Ajax

Huisdichter Cornelis