Als waterijs op sloten smelt
Langs de straten dennenbomen
Uitgevallen en wij dromen
Van de opgestane held

Aan het oliebolgeweld
Ternauwernood ontkomen
Ons weer plechtig voorgenomen
Baas te worden op het veld

Tot de dag steeds nader komt
Die wij telkens vrezen
Waarop wij glazig staren

Naar de pers die samendromt
Droevig in de kranten lezen
Wie gister nog van Ajax waren

Huisdichter Cornelis