Skiënd door winterwoud
Meisje met jachtgeweer
Geen wilde beesten
Maar goud is het doel

Hart bonkt haar lijf uit als
Schietschijfverplichtingen
Vragen om rust
En precisiegevoel

Huisdichter Cornelis