Nico

Vandaag niet voor het laatst
Smullen wij van kleine Nico
De hartstocht van de tango
In donkere ogen weerkaatst

Toont hij con el corazón
(het mes tussen de tanden)
Hoe je jouw man aan banden
Legt zonder een enkel pardon

Mij doet hij denken aan Harm
Bethlehem in vroeger jaren
Linksachter Amstelveen B4

Net als Nico bal rovend dier
Aanvallend ook niet te bedaren
Nooit de ziel onder de arm

Huisdichter Cornelis